Portfolio > Tattoos

Fun little black and gray koi