Portfolio > Tattoos

Koi dragon
Koi dragon
2023

Traditional Japanese koi dragon leg sleeve for my good client Steve. His other leg was also done by me.